• Giáo trình
  • 519 B149T
    Bài tập xác suất và thống kê toán /
DDC 519 B149T
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Bài tập xác suất và thống kê toán / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Cao Văn chủ biên
Lần xuất bản In lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2006
Mô tả vật lý 258tr. ; 21cm.
Phụ chú Dùng cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Thống kê toán học
Từ khóa tự do Xác suất
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(185): 10223805-988, 10236655
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013136
0021
004ED857C61-824B-4EAA-9CDD-9B3A15C72072
005201806071615
008 2006
0091 0
020 |c20.000VND
039|a20180607161521|bhuentm|y20180315075252|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a519|bB149T
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aBài tập xác suất và thống kê toán / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Cao Văn chủ biên
250 |aIn lần thứ 3 có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2006
300 |a258tr. ; |c21cm.
500|aDùng cho sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh
653 |aBài tập
653 |aThống kê toán học
653 |aXác suất
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(185): 10223805-988, 10236655
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/baitapxacsuatvathongketoan2006258trangthumbimage.jpg
890|a185|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236655 TVTT_Kho sách T9 519 B149T Giáo trình 185
2 10223805 TVTT_Kho sách T9 519 B149T Giáo trình 1
3 10223806 TVTT_Kho sách T9 519 B149T Giáo trình 2
4 10223807 TVTT_Kho sách T9 519 B149T Giáo trình 3
5 10223808 TVTT_Kho sách T9 519 B149T Giáo trình 4
6 10223809 TVTT_Kho sách T9 519 B149T Giáo trình 5
7 10223810 TVTT_Kho sách T9 519 B149T Giáo trình 6
8 10223811 TVTT_Kho sách T9 519 B149T Giáo trình 7
9 10223812 TVTT_Kho sách T9 519 B149T Giáo trình 8
10 10223813 TVTT_Kho sách T9 519 B149T Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment