DDC 339 B149T
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Bài tập kinh tế vĩ mô I / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Văn Công chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2007
Mô tả vật lý 159tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(37): 10225075-106, 10225193-6, 10225602
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013173
0021
004FF37AF70-E9FA-4062-A3F1-ECB8EAFD1DBF
005201806051501
008 2007
0091 0
020 |c17.000VND
039|a20180605150142|bhuentm|c20180327080557|dlinhntu|y20180322154845|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a339|bB149T
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aBài tập kinh tế vĩ mô I / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Văn Công chủ biên
250 |aTái bản lần thứ hai có sửa chữa
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2007
300 |a159tr. ; |c21cm.
653 |aBài tập
653 |aKinh tế vĩ mô
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(37): 10225075-106, 10225193-6, 10225602
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/baitapkinhtevimo12007thumbimage.jpg
890|a37|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10225193 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 33
2 10225194 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 34
3 10225195 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 35
4 10225196 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 36
5 10225075 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 1
6 10225076 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 2
7 10225077 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 3
8 10225078 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 4
9 10225079 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 5
10 10225080 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 6

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment