DDC 339 B149T
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Bài tập kinh tế vĩ mô I / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Văn Công chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2006
Mô tả vật lý 159tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10225603
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013200
0021
004510F2781-19E1-4872-BC62-96B9237C3E2D
005201808071429
008 2006
0091 0
020 |c17.000VND
039|a20180807142945|bhuentm|c20180328162124|dlinhntu|y20180328161957|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a339|bB149T
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aBài tập kinh tế vĩ mô I / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Văn Công chủ biên
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2006
300 |a159tr. ; |c21cm.
653 |aBài tập
653 |aKinh tế vĩ mô
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10225603
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/baitapkinhtevimo12006159trangthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10225603 TVTT_Kho sách T9 339 B149T Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment