DDC 519 Đ182Th
Tác giả CN Đặng, Hùng Thắng
Nhan đề Bài tập thống kê / Đặng Hùng Thắng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2017
Mô tả vật lý 191tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Thống kê
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238235-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119604
0022
004BFE4302B-DA87-40E0-8F7A-8287132C0BBA
005202206201551
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c33.000
039|y20220620155155|zhuentm
082 |a519|bĐ182Th
100 |aĐặng, Hùng Thắng
245 |aBài tập thống kê / |cĐặng Hùng Thắng
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2017
300 |a191tr. ; |c20cm.
653 |aBài tập
653 |aThống kê
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238235-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/baitapthongkedanghungthang2017thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238235 TVTT_Kho sách T9 519 Đ182Th Sách tham khảo 1
2 10238236 TVTT_Kho sách T9 519 Đ182Th Sách tham khảo 2
3 10238237 TVTT_Kho sách T9 519 Đ182Th Sách tham khảo 3
4 10238238 TVTT_Kho sách T9 519 Đ182Th Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment