• Giáo trình chính
  • 658.2 Ng527H
    Nguyên lý chung định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp /
DDC 658.2 Ng527H
Tác giả CN Nguyễn Minh Hoàng
Nhan đề Nguyên lý chung định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp / Nguyễn Minh Hoàng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008
Mô tả vật lý 246 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Đ‌ịnh giá tài sản
Từ khóa tự do Nguyên lý định giá
Từ khóa tự do Tài sản doanh nghiệp
Ngành Tài chính ngân hàng
Môn học Định giá tài sản
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119647
00214
004C65CBCA4-B211-42EB-9583-CEB9D86FE6B2
005202207201544
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20220720154451|zlinhntu
082 |a658.2|bNg527H
100 |aNguyễn Minh Hoàng
245 |aNguyên lý chung định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp / |cNguyễn Minh Hoàng
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2008
300 |a246 tr. ; |c24 cm.
653 |aĐ‌ịnh giá tài sản
653 |aNguyên lý định giá
653 |aTài sản doanh nghiệp
691 |aTài chính ngân hàng
692|aĐịnh giá tài sản
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/nguyenlychungdinhgiataisan_nguyenminhhoang_2008_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment