DDC 646.7 T449Q
Tác giả CN Tharp, Twyla
Nhan đề Thói quen làm nên sáng tạo / Twyla Tharp: Nguyễn Kim Ngọc dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 340tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Từ khóa tự do Thói quen tốt
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(3): 10238753-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119744
0022
0048CEDEF3F-B9A8-40B6-8644-D0D0A939DC2D
005202209191618
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c129.000
039|y20220919161849|zhuentm
082 |a646.7|bT449Q
100 |aTharp, Twyla
245 |aThói quen làm nên sáng tạo / |cTwyla Tharp: Nguyễn Kim Ngọc dịch
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2018
300 |a340tr. ; |c20cm.
653 |aKỹ năng sống
653 |aThói quen tốt
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(3): 10238753-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/thoiquenlamnensangtaonguyenkimngocdich2018thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238753 TVTT_Kho sách T9 646.7 T449Q Sách tham khảo 1
2 10238754 TVTT_Kho sách T9 646.7 T449Q Sách tham khảo 2
3 10238755 TVTT_Kho sách T9 646.7 T449Q Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment