DDC 153.9 M4251M
Tác giả CN Coyle, Daniel
Nhan đề Mật mã tài năng : Sự vĩ đại không tự nhiên sinh ra mà được ươm trồng / Daniel Coyle: Quỳnh Chi dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2020
Mô tả vật lý 347tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tài năng
Từ khóa tự do Tâm lý học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238788-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119753
0022
0049CD2B078-EECF-4DD7-B95A-F14C22F37A2C
005202209210852
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c129.000
039|y20220921085247|zhuentm
082 |a153.9|bM4251M
100 |aCoyle, Daniel
245 |aMật mã tài năng : |bSự vĩ đại không tự nhiên sinh ra mà được ươm trồng / |cDaniel Coyle: Quỳnh Chi dịch
250 |aTái bản lần thứ 5
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2020
300 |a347tr. ; |c21cm.
653 |aTài năng
653 |aTâm lý học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238788-91
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/matmatainangquynhchidich2020thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238788 TVTT_Kho sách T9 153.9 M4251M Sách tham khảo 1
2 10238789 TVTT_Kho sách T9 153.9 M4251M Sách tham khảo 2
3 10238790 TVTT_Kho sách T9 153.9 M4251M Sách tham khảo 3
4 10238791 TVTT_Kho sách T9 153.9 M4251M Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment