DDC 306.3 K555T
Tác giả CN Landsburg, Steven E
Nhan đề Kinh tế học dành cho đại chúng : Kinh tế học và đời sống thường nhật / Steven E Landsburg: Thanh Tâm dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế quốc dân, 2018
Mô tả vật lý 411tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Xã hội học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238792-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119754
0022
0041E6F2267-22B7-495D-8F31-F3C76B1A8099
005202209211046
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c149.000
039|y20220921104633|zhuentm
082 |a306.3|bK555T
100 |aLandsburg, Steven E
245 |aKinh tế học dành cho đại chúng : |bKinh tế học và đời sống thường nhật / |cSteven E Landsburg: Thanh Tâm dịch
260 |aHà Nội : |bKinh tế quốc dân, |c2018
300 |a411tr. ; |c20cm.
653 |aKinh tế học
653 |aXã hội học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238792-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bskinhte/kinhtehocdanhchodaichungthanhtamdich2018thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238792 TVTT_Kho sách T9 306.3 K555T Sách tham khảo 1
2 10238793 TVTT_Kho sách T9 306.3 K555T Sách tham khảo 2
3 10238794 TVTT_Kho sách T9 306.3 K555T Sách tham khảo 3
4 10238795 TVTT_Kho sách T9 306.3 K555T Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment