DDC 808.5 H9361B
Tác giả CN Gallo, Carmine
Nhan đề Hùng biện kiểu TED / Carmine Gallo: Tạ Thanh Hải dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 363tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Hùng biện
Từ khóa tự do Nghệ thuật diễn thuyết
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238807-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119758
0022
004A5BBB111-7A8B-4E6F-92DB-A33DF53E4C8C
005202209211503
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c139.000
039|y20220921150350|zhuentm
082 |a808.5|bH9361B
100 |aGallo, Carmine
245 |aHùng biện kiểu TED / |cCarmine Gallo: Tạ Thanh Hải dịch
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2018
300 |a363tr. ; |c20cm.
653 |aHùng biện
653 |aNghệ thuật diễn thuyết
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238807-10
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/hungbienkieutedtathanhhaidich2018thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238807 TVTT_Kho sách T9 808.5 H9361B Sách tham khảo 1
2 10238808 TVTT_Kho sách T9 808.5 H9361B Sách tham khảo 2
3 10238809 TVTT_Kho sách T9 808.5 H9361B Sách tham khảo 3
4 10238810 TVTT_Kho sách T9 808.5 H9361B Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment