• Sách tham khảo
  • 004.02 T871T
    Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017 /
DDC 004.02 T871T
Tác giả CN Trương, Minh Tuấn
Nhan đề Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017 / Trương Minh Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2017
Mô tả vật lý 78tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Sách trắng
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238850-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119770
0022
004425C5CA3-C8E3-4323-89A2-AB6065858848
005202209230823
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c95.000
039|y20220923082324|zhuentm
082 |a004.02|bT871T
100 |aTrương, Minh Tuấn
245 |aSách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017 / |cTrương Minh Tuấn
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2017
300 |a78tr. ; |c24cm.
653 |aSách trắng
653 |aCông nghệ thông tin
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238850-3
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/sachtrangcongnghethongtinvatruyenthongvietnam2017thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238850 TVTT_Kho sách T9 004.02 T871T Sách tham khảo 1
2 10238851 TVTT_Kho sách T9 004.02 T871T Sách tham khảo 2
3 10238852 TVTT_Kho sách T9 004.02 T871T Sách tham khảo 3
4 10238853 TVTT_Kho sách T9 004.02 T871T Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment