DDC 158.2 K473S
Tác giả CN Gallo, Latifa
Nhan đề 50 quy tắc vàng kiểm soát xung đột / Latifa Gallo: Trần Thị Khánh Vân dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 92tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Kiểm soát xung đột
Từ khóa tự do Tâm lý học ứng dụng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238982-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119809
0022
0044B66D629-D595-4549-8364-81F5A979B073
005202210030846
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|a20221003084629|bhuentm|y20221003084602|zhuentm
082 |a158.2|bK473S
100 |aGallo, Latifa
245 |a50 quy tắc vàng kiểm soát xung đột / |cLatifa Gallo: Trần Thị Khánh Vân dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a92tr. ; |c17cm.
653 |aKiểm soát xung đột
653 |aTâm lý học ứng dụng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238982-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvangkiemsoatxungdotthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238982 TVTT_Kho sách T9 158.2 K473S Sách tham khảo 1
2 10238983 TVTT_Kho sách T9 158.2 K473S Sách tham khảo 2
3 10238984 TVTT_Kho sách T9 158.2 K473S Sách tham khảo 3
4 10238985 TVTT_Kho sách T9 158.2 K473S Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment