DDC 152.4 T8191T
Tác giả CN Gallo, Latifa
Nhan đề 50 quy tắc vàng trí tuệ cảm xúc / Latifa Gallo Nguyễn Thị Minh Hiền dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 92tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Trí tuệ cảm xúc
Từ khóa tự do Tâm lý học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238998-9001
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119813
0022
004147A5D44-979A-416E-B931-014D89CAC740
005202210031615
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|y20221003161524|zhuentm
082 |a152.4|bT8191T
100 |aGallo, Latifa
245 |a50 quy tắc vàng trí tuệ cảm xúc / |cLatifa Gallo Nguyễn Thị Minh Hiền dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a92tr. ; |c17cm.
653 |aTrí tuệ cảm xúc
653 |aTâm lý học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238998-9001
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvangtrituecamxucthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238998 TVTT_Kho sách T9 152.4 T8191T Sách tham khảo 1
2 10238999 TVTT_Kho sách T9 152.4 T8191T Sách tham khảo 2
3 10239000 TVTT_Kho sách T9 152.4 T8191T Sách tham khảo 3
4 10239001 TVTT_Kho sách T9 152.4 T8191T Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment