DDC 028.5 V986Ng
Tác giả CN Vũ, Dương Thúy Ngà
Tác giả TT Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhan đề Cánh cửa nhiệm màu / Vũ Dương Thúy Ngà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 139tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Hứng thú đọc
Từ khóa tự do Thói quen đọc
Từ khóa tự do Văn hóa đọc
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10239022-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119819
0022
0042B91D4EC-A2C3-4917-A04E-FBA835C34058
005202210041500
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c100.000
039|y20221004150042|zhuentm
082 |a028.5|bV986Ng
100 |aVũ, Dương Thúy Ngà
110 |aBộ văn hóa, Thể thao và Du lịch |bVụ thư viện
245 |aCánh cửa nhiệm màu / |cVũ Dương Thúy Ngà
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2020
300 |a139tr. ; |c19cm.
653 |aHứng thú đọc
653 |aThói quen đọc
653 |aVăn hóa đọc
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10239022-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/canhcuanhiemmauvuduongthuyngathumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239022 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 1
2 10239023 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 2
3 10239024 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 3
4 10239025 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment