DDC 028.5 V986Ng
Tác giả CN Vũ, Dương Thúy Ngà
Tác giả TT Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nhan đề Sách đã thay đổi tôi như thế nào / Vũ Dương Thúy Ngà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 202tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Hứng thú đọc
Từ khóa tự do Thói quen đọc
Từ khóa tự do Văn hóa đọc
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10239027-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119820
0022
0046CF9F1B3-0A6E-406D-867B-EC63AA000DDE
005202210041603
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c150.000
039|y20221004160339|zhuentm
082 |a028.5|bV986Ng
100 |aVũ, Dương Thúy Ngà
110 |aBộ văn hóa, Thể thao và Du lịch |bVụ thư viện
245 |aSách đã thay đổi tôi như thế nào / |cVũ Dương Thúy Ngà
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2020
300 |a202tr. ; |c19cm.
653 |aHứng thú đọc
653 |aThói quen đọc
653 |aVăn hóa đọc
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10239027-30
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/sachdathaydoitoinhuthedayvuduongthuyngathumbimage.jpg
890|a4|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239027 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 1
2 10239028 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 2
3 10239029 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 3 Hạn trả:23-04-2024
4 10239030 TVTT_Kho sách T9 028.5 V986Ng Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment