• Giáo trình
  • 332 T345T
    Thị trường thương phiếu ở Việt Nam/
DDC 332 T345T
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại thương
Nhan đề Thị trường thương phiếu ở Việt Nam/ Trường Đại học Ngoại thương; Đinh Xuân Trình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
Mô tả vật lý 319tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Thị trường thương phiếu
Từ khóa tự do Thị trường vốn
Từ khóa tự do Hoạt động thương mại
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(2): 20202123-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113515
0021
004BD685600-29EF-4901-A770-B35FEE83A66B
005201904051609
008 2006
0091 0
020 |c43.000VND
039|y20190405160934|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a332|bT345T
110 |aTrường Đại học Ngoại thương
245 |aThị trường thương phiếu ở Việt Nam/ |cTrường Đại học Ngoại thương; Đinh Xuân Trình
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2006
300 |a319tr. ; |c21cm.
653 |aThị trường thương phiếu
653 |aThị trường vốn
653 |aHoạt động thương mại
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(2): 20202123-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/thitruongthuongphieuvietnamthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20202123 CSTT_Phòng mượn 332 T345T Giáo trình 1
2 20202124 CSTT_Phòng mượn 332 T345T Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment