DDC 371.3 A7351T
Tác giả CN Armstrong, Thomas
Nhan đề Đa trí tuệ trong lớp học : / Thomas Armstrong: Lê Quang Long. dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 244tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Đa trí tuệ
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Trường học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(7): 10212824-5, 10212827-30, 10213950
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00111161
0022
0042FEE302C-EFF0-492D-B6D6-539926BA3F46
005201812071513
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c42.000VNĐ
039|a20181207151333|bhuentm|y20181207151105|zhuentm
082 |a371.3|bA7351T
100 |aArmstrong, Thomas
245 |aĐa trí tuệ trong lớp học : / |cThomas Armstrong: Lê Quang Long. dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300 |a244tr. ; |c24cm.
653 |aĐa trí tuệ
653 |aGiảng dạy
653 |aHọc tập
653|aTrường học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(7): 10212824-5, 10212827-30, 10213950
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsthotruyen/datrituetronglophocthumbimage.jpg
890|a7|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10213950 TVTT_Kho sách T9 371.3 A7351T Sách tham khảo 1
2 10212830 TVTT_Kho sách T9 371.3 A7351T Sách tham khảo 2
3 10212827 TVTT_Kho sách T9 371.3 A7351T Sách tham khảo 3
4 10212828 TVTT_Kho sách T9 371.3 A7351T Sách tham khảo 4
5 10212829 TVTT_Kho sách T9 371.3 A7351T Sách tham khảo 5
6 10212824 TVTT_Kho sách T9 371.3 A7351T Sách tham khảo 6
7 10212825 TVTT_Kho sách T9 371.3 A7351T Sách tham khảo 7

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment