DDC 616.9 N5764Đ
Tác giả CN Nguyễn, Việt Đồng
Nhan đề Bệnh nghề nghiệp và cách phòng chống / Nguyễn Việt Đồng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 203tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Bệnh nghề nghiệp
Từ khóa tự do Phòng chống bệnh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238943-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119797
0022
004F5A3F04D-A23E-4F3F-ADF9-32C7C2D79525
005202209281529
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c60.000
039|y20220928152948|zhuentm
082 |a616.9|bN5764Đ
100 |aNguyễn, Việt Đồng
245 |aBệnh nghề nghiệp và cách phòng chống / |cNguyễn Việt Đồng
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2019
300 |a203tr. ; |c20cm.
653 |aBệnh nghề nghiệp
653 |aPhòng chống bệnh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238943-6
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/benhnghenghiepvacachphongtranhnguyenvietdong2019thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238943 TVTT_Kho sách T9 616.9 N5764Đ Sách tham khảo 1
2 10238946 TVTT_Kho sách T9 616.9 N5764Đ Sách tham khảo 4
3 10238944 TVTT_Kho sách T9 616.9 N5764Đ Sách tham khảo 2
4 10238945 TVTT_Kho sách T9 616.9 N5764Đ Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment