• Sách tham khảo
  • 153.6 U571X
    50 quy tắc vàng ứng xử với người khó tính /
DDC 153.6 U571X
Tác giả CN Ras, Patrice
Nhan đề 50 quy tắc vàng ứng xử với người khó tính / Patrice Ras Nguyễn Thế Công dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 96tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Nghệ thuật ứng xử
Từ khóa tự do Tâm lý học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10239002-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119814
0022
004C8FF9A70-4549-4956-99E5-AB9FEF91E68F
005202210041425
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|y20221004142507|zhuentm
082 |a153.6|bU571X
100 |aRas, Patrice
245 |a50 quy tắc vàng ứng xử với người khó tính / |cPatrice Ras Nguyễn Thế Công dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a96tr. ; |c17cm.
653 |aNghệ thuật ứng xử
653 |aTâm lý học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10239002-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvangungxuvoinguoikhotinhthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239002 TVTT_Kho sách T9 153.6 U571X Sách tham khảo 1
2 10239003 TVTT_Kho sách T9 153.6 U571X Sách tham khảo 2
3 10239004 TVTT_Kho sách T9 153.6 U571X Sách tham khảo 3
4 10239005 TVTT_Kho sách T9 153.6 U571X Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment