DDC 158.2 G434D
Tác giả CN Peribere, Benedicte
Nhan đề 50 quy tắc vàng giáo dục tích cực / Benedicte Peribere: Solenne Roland Riche, Nguyễn Thị Tươi dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 92tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Nuôi dạy con cái
Từ khóa tự do Quan hệ gia đình
Từ khóa tự do Tâm lý học ứng xử
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10239006-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119815
0022
004D05481C3-3B6D-4DFB-BAF9-E7EF0140E551
005202210041430
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c38.000
039|y20221004143058|zhuentm
082 |a158.2|bG434D
100 |aPeribere, Benedicte
245 |a50 quy tắc vàng giáo dục tích cực / |cBenedicte Peribere: Solenne Roland Riche, Nguyễn Thị Tươi dịch
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2019
300 |a92tr. ; |c17cm.
653 |aNuôi dạy con cái
653 |aQuan hệ gia đình
653 |aTâm lý học ứng xử
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10239006-9
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/50quytacvanggiaoductichcucthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239006 TVTT_Kho sách T9 158.2 G434D Sách tham khảo 1
2 10239007 TVTT_Kho sách T9 158.2 G434D Sách tham khảo 2
3 10239008 TVTT_Kho sách T9 158.2 G434D Sách tham khảo 3
4 10239009 TVTT_Kho sách T9 158.2 G434D Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment