• Sách tham khảo
  • 363.11 B9321H
    Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông /
DDC 363.11 B9321H
Tác giả CN Bùi, Hữu Hạnh
Nhan đề Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông / Bùi Hữu Hạnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2016
Mô tả vật lý 426tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do An toàn vệ sinh
Từ khóa tự do Thông tin và truyền thông
Từ khóa tự do An toàn lao động
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(3): 10239015-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119817
0022
00494D0FD66-D503-487E-8815-6D71BD2930B7
005202210041449
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c139.000
039|a20221004144922|bhuentm|y20221004144900|zhuentm
082 |a363.11|bB9321H
100 |aBùi, Hữu Hạnh
245 |aTuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông / |cBùi Hữu Hạnh
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2016
300 |a426tr. ; |c20cm.
653 |aAn toàn vệ sinh
653 |aThông tin và truyền thông
653 |aAn toàn lao động
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(3): 10239015-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/tuyentruyenvecongtacdambaoantoanvesinhlaodongbuihuuhanh2016thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239015 TVTT_Kho sách T9 363.11 B9321H Sách tham khảo 1
2 10239016 TVTT_Kho sách T9 363.11 B9321H Sách tham khảo 2
3 10239017 TVTT_Kho sách T9 363.11 B9321H Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment