• Sách tham khảo
  • 658.4 N5764Ch
    Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề /
DDC 658.4 N5764Ch
Tác giả CN Nguyễn, Thụy Khánh Vân
Nhan đề Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề / Nguyễn Thụy Khánh Vân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2020
Mô tả vật lý 163tr. ; 15cm.
Từ khóa tự do Bản đồ tư duy
Từ khóa tự do Giải quyết vấn đề
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10239031-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119821
0022
0042C248761-26F6-41ED-9301-2D8AE2DBEE11
005202210041610
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c69.000
039|y20221004161008|zhuentm
082 |a658.4|bN5764Ch
100 |aNguyễn, Thụy Khánh Vân
245 |aBản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề / |cNguyễn Thụy Khánh Vân
250 |aTái bản lần thứ 5
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2020
300 |a163tr. ; |c15cm.
653 |aBản đồ tư duy
653 |aGiải quyết vấn đề
653 |aBí quyết thành công
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10239031-4
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/bandotuduytronggiaiquyetvandethumbimage.jpg
890|a4|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239031 TVTT_Kho sách T9 658.4 N5764Ch Sách tham khảo 1
2 10239032 TVTT_Kho sách T9 658.4 N5764Ch Sách tham khảo 2
3 10239033 TVTT_Kho sách T9 658.4 N5764Ch Sách tham khảo 3
4 10239034 TVTT_Kho sách T9 658.4 N5764Ch Sách tham khảo 4 Hạn trả:20-05-2024

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment