DDC 423 T8831Đ
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Khai
Nhan đề Từ điển Điện Điện tử Anh - Việt / Nguyễn Xuân Khai...{ và các tác giả}
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 1998
Mô tả vật lý 1695tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Điện điện tử
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Từ điển tiếng anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Sơn
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Hùng
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10100784
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119822
0022
0044B414961-9A21-4EF8-AE31-D410C6B2B88B
005202210051501
008081223s1998 vm| vie
0091 0
020 |c170.000
039|a20221005150136|bhuentm|y20221005084804|zhuentm
082 |a423|bT8831Đ
100 |aNguyễn, Xuân Khai
245 |aTừ điển Điện Điện tử Anh - Việt / |cNguyễn Xuân Khai...{ và các tác giả}
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c1998
300 |a1695tr. ; |c20cm.
653 |aĐiện điện tử
653 |aNgoại ngữ
653 |aTừ điển tiếng anh
700 |aNguyễn, Ngọc Tuấn
700 |aNguyễn, Thị Sơn
700 |aTạ, Văn Hùng
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10100784
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsngoaingu/tudiendiendientuanhviet1998thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100784 TVTT_Kho sách T9 423 T8831Đ Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment