DDC 657.45 Gi108
Tác giả CN Nguyễn Quang Quynh
Nhan đề Giáo trình kiểm toán tài chính / Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 519 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kiểm toán báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Kiểm toán tài chính
Ngành Tài chính ngân hàng
Môn học Kiểm toán báo cáo tài chính
Tác giả(bs) CN Ngô Trí Tuệ
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119728
00214
00476E47F00-C8DE-4C57-973E-31D51CE7A540
005202209151455
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20220915145524|zlinhntu
082 |a657.45|bGi108
100 |aNguyễn Quang Quynh
245 |aGiáo trình kiểm toán tài chính / |cNguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ
250 |aTái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a519 tr. ; |c24 cm.
653 |aKiểm toán báo cáo tài chính
653 |aKiểm toán tài chính
691 |aTài chính ngân hàng
692|aKiểm toán báo cáo tài chính
700 |aNgô Trí Tuệ
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/giaotrinhkiemtoantaichinh_nguyenquangquynh_2012_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment