DDC 621.382
Tác giả CN Hoàng Trọng Minh
Nhan đề Bài giảng cơ sở kỹ thuật chuyển mạch / Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, 2009
Mô tả vật lý 133 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật mạch
Từ khóa tự do Mạch điện tử
Từ khóa tự do Mạch số
Ngành Điện - Điện tử
Môn học Kỹ thuật chuyển mạch
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Trà
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119824
00214
004DE0DC7D9-17FD-4561-A124-D46FFD042DF6
005202210051034
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20221005103443|zlinhntu
082 |a621.382
100 |aHoàng Trọng Minh
245 |aBài giảng cơ sở kỹ thuật chuyển mạch / |cHoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà
260 |aHà Nội : |bHọc viện Công nghệ bưu chính viễn thông, |c2009
300 |a133 tr. ; |ccm.
653 |aKỹ thuật mạch
653 |aMạch điện tử
653 |aMạch số
691 |aĐiện - Điện tử
692|aKỹ thuật chuyển mạch
700 |aNguyễn Thanh Trà
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/bgcosokythuatchuyenmach_hoangtrongminh_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment