DDC 621.38
Tác giả CN Vũ Văn San
Nhan đề Hệ thống thông tin quang. Tập 1 / Vũ Văn San
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bưu điện, 2008
Mô tả vật lý 279 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Quang điện tử
Ngành Điện - Điện tử
Môn học Hệ thống thông tin quang
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119857
00214
0042DD392B0-0469-4C8B-96C8-7C56508E4495
005202210190837
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20221019083734|blinhntu|y20221012160420|zlinhntu
082 |a621.38
100 |aVũ Văn San
245 |aHệ thống thông tin quang. |nTập 1 / |cVũ Văn San
260 |aHà Nội : |bBưu điện, |c2008
300 |a279 tr. ; |c27 cm.
653 |aQuang điện tử
691 |aĐiện - Điện tử
692|aHệ thống thông tin quang
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/hethongthongtinquangt1_2008_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment