DDC 006.696 C460B
Tác giả CN Derakhshani, Randi L.
Nhan đề Cơ bản về Autodesk 3ds Max 2014 : Autodesk® 3Ds Max® 2014 Essentials : Thiết kế phối cảnh và hoạt hình 3D / Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshani ; Trường Đại học FPT dịch, h.đ.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 185 tr. ; 23 cm.
Tùng thư Tủ sách Bản quyền Đại học FPT
Phụ chú Phụ lục: tr. 177-180
Tóm tắt Giới thiệu về phần mềm Autodesk 3ds Max, cách thức hoạt động chương trình để thiết kế phối cảnh và hoạt hình 3D: cách gán các chất liệu và vật liệu vào mô hình; quy trình làm việc UV khi tiến hành chuẩn bị và tạo chất liệu cho người lính; Character studio và cách sử dụng Character studio; phương thức chiếu sáng một khung cảnh 3D...
Từ khóa tự do Hoạt hình máy tính
Từ khóa tự do Đồ họa máy tính
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Derakhshani, Dariush
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119935
00214
0041CBCC3B7-3558-4B52-ACC9-108AFE10EE01
005202305230834
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c135000
039|a20230523083423|blinhntu|c20230519150603|dlinhntu|y20230519150454|zlinhntu
082 |a006.696|bC460B
100 |aDerakhshani, Randi L.
245 |aCơ bản về Autodesk 3ds Max 2014 : |bAutodesk® 3Ds Max® 2014 Essentials : Thiết kế phối cảnh và hoạt hình 3D / |cRandi L. Derakhshani, Dariush Derakhshani ; Trường Đại học FPT dịch, h.đ.
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2019
300 |a185 tr. ; |c23 cm.
490 |aTủ sách Bản quyền Đại học FPT
500 |aPhụ lục: tr. 177-180
520 |aGiới thiệu về phần mềm Autodesk 3ds Max, cách thức hoạt động chương trình để thiết kế phối cảnh và hoạt hình 3D: cách gán các chất liệu và vật liệu vào mô hình; quy trình làm việc UV khi tiến hành chuẩn bị và tạo chất liệu cho người lính; Character studio và cách sử dụng Character studio; phương thức chiếu sáng một khung cảnh 3D...
653 |aHoạt hình máy tính
653 |aĐồ họa máy tính
691|aCông nghệ thông tin
700 |aDerakhshani, Dariush
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/thiết kế phối cảnh và hoạt hình_2019_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment