DDC 006.696 C460B
Tác giả CN Derakhshani, Randi L.
Nhan đề Cơ bản về Autodesk 3ds Max 2014 : Autodesk® 3Ds Max® 2014 Essentials : Thiết kế tạo hình cơ bản và nâng cao / Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhsani ; Trường Đại học FPT dịch, h.đ.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý XVI, 214tr. ; 23 cm.
Tùng thư Tủ sách Bản quyền Đại học FPT
Phụ chú Phụ lục: tr. 207-210
Tóm tắt Giới thiệu về phần mềm Autodesk 3ds Max cũng như là cách thức hoạt động chương trình để thiết kế hoạt hình sinh động hay thiết kế tĩnh: giao diện cho 3ds Max 2014; cách thức thiết kế mô hình với các công cụ 3ds Max; cách sử dụng một số công cụ AEC; kỹ thuật hoạt hình của 3ds Max; dựng hình nhân vật đa diện...
Từ khóa tự do Hoạt hình máy tính
Từ khóa tự do Đồ họa máy tính
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Derakhshani, Dariush
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119936
00214
0043E7848DC-C260-4798-81D1-012E8C7BB98B
005202305191543
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c149000
039|a20230519154323|blinhntu|y20230519151612|zlinhntu
082 |a006.696|bC460B
100 |aDerakhshani, Randi L.
245 |aCơ bản về Autodesk 3ds Max 2014 : |bAutodesk® 3Ds Max® 2014 Essentials : Thiết kế tạo hình cơ bản và nâng cao / |cRandi L. Derakhshani, Dariush Derakhsani ; Trường Đại học FPT dịch, h.đ.
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2019
300 |aXVI, 214tr. ; |c23 cm.
490 |aTủ sách Bản quyền Đại học FPT
500 |aPhụ lục: tr. 207-210
520 |aGiới thiệu về phần mềm Autodesk 3ds Max cũng như là cách thức hoạt động chương trình để thiết kế hoạt hình sinh động hay thiết kế tĩnh: giao diện cho 3ds Max 2014; cách thức thiết kế mô hình với các công cụ 3ds Max; cách sử dụng một số công cụ AEC; kỹ thuật hoạt hình của 3ds Max; dựng hình nhân vật đa diện...
653 |aHoạt hình máy tính
653 |aĐồ họa máy tính
691|aCông nghệ thông tin
700 |aDerakhshani, Dariush
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/thiết kế tạo hình cơ bản và nâng cao_2019_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment