DDC 657.45 Gi108
Tác giả CN Nguyễn Quang Quynh
Nhan đề Giáo trình kiểm toán tài chính / Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Mô tả vật lý 510 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kiểm toán báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Kiểm toán tài chính
Ngành Tài chính ngân hàng
Môn học Lý thuyết kiểm toán
Tác giả(bs) CN Ngô Trí Tuệ
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119944
00214
0048B260983-3215-4270-A5AC-1FD410FF50B5
005202307141015
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20230714101557|blinhntu|y20230713094953|zlinhntu
082 |a657.45|bGi108
100 |aNguyễn Quang Quynh
245 |aGiáo trình kiểm toán tài chính / |cNguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ
250 |aTái bản lần thứ 4, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2015
300 |a510 tr. ; |c24 cm.
653 |aKiểm toán báo cáo tài chính
653 |aKiểm toán tài chính
691 |aTài chính ngân hàng
692|aLý thuyết kiểm toán
700 |aNgô Trí Tuệ
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/giáo trình kiểm toán tài chính_nguyễn quang quynh_2015_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment