Tác giả Chủ đề:Sự khác nhau giữa phương pháp học phổ thông và đại học
SV
Số bài: 1
Avatar image
Ngày đăng:21-Thg8-18

Sự khác nhau trong cách giảng dạy ở bậc phổ thông và Đại học:

Đối với cấp    học phổ thông,  phương   pháp thường   thấy là  chủ yếu  thầy  cô giảng  và đọc

cho học sinh ghi chép, ít có giờ thảo luận và trao đổi trong quá trình học. Ở đại học: Các thầy cô giáo chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn sinh viên tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu, những lời giảng của các thầy cô chỉ mang tính chất gợi ý, và hướng dẫn sinh viên thảo luận, tự nghiên cứu viết tiểu luận... còn chủ yếu dựa vào khả năng tự tiếp thu, tự nghiên cứu và sử lý kiến thức của sinh viên đối với bài học đó. Chính vì sự khác nhau đó mà Thư viện trong các trường đại học có một vai trò vô cùng quan trọng đối với việc học tập, nghiên cứu và trau dồi kỹ năng của các bạn sinh viên.