Danh sách cán bộ

DANH SÁCH CÁN BỘ THƯ VIỆN

 

STt

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Nguyễn Anh Tuấn

Phó phòng phụ trách

Phụ trách chung 2 cơ sở

2

Nguyễn Thị Út Linh

Chuyên viên

Phụ trách thư viện số

3

Nguyễn Thị Minh Huệ

Chuyên viên

Phụ trách lưu thông mượn trả tại cơ sở Sơn Tây

4

Đỗ Thị Quỳnh Vân

Chuyên viên

Phụ trách lưu thông mượn trả tại cơ sở Sơn Tây

5

Nguyễn Văn Được

Chuyên viên

Phụ trách lưu thông mượn trả tại cơ sở Thạch Thất