Nội quy thư viện

 

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NỘI QUY THƯ VIỆN

1- Những quy định chung

   Điều 1. Toàn thể người học (học sinh, sinh viên) và cán bộ, giảng viên của nhà trường đều được sử dụng Thẻ học sinh, sinh viên, thẻ cán bộ, giảng viên để sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại các phòng Dịch vụ Thông tin (DVTT) của Trung tâm Thông tin - Thư viện. 

   Điều 2. Không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác; Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho phòng Đào tạo (nơi bạn đọc đăng ký làm thẻ) để được cấp lại. Chủ thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người khác sử dụng thẻ của mình mượn tài liệu.

   Điều 3. Xuất trình thẻ tại quầy thủ thư.

   Điều 4. Trang phục nghiêm túc; giữ gìn vệ sinh, tuyệt đối không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực thư viện.

 2- Quy định tại phòng đọc

   Điều 5. Bạn đọc để tư trang và tài liệu cá nhân tại tủ gửi đồ, tự bảo quản tiền và tài sản. Dùng xong tủ phải khóa tủ trước khi trả chìa khóa.

   Điều 6. Bạn đọc tìm hiểu các nội dung hướng dẫn sử dụng thư viện tại Website: http://thuvien.viu.edu.vn hoặc nhờ cán bộ thư viện trợ giúp để tra cứu và tự tìm tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn; không tráo đổi vị trí tài liệu; được lấy không quá 03 cuốn sách hoặc 1 loại báo/tạp chí cho 1 lần sử dụng. Đọc xong, để sách vào nơi quy định, để báo/tạp chí lên giá.

   Điều 7. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Nếu có nhu cầu mượn tài liệu về, bạn đọc làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.

   Điều 8. Thực hiện nếp sống văn minh: không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời chỗ ngồi, không viết, vẽ, gạch, xóa lên bàn ghế…

3- Quy định tại phòng mượn

   Điều 9.  Viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng (không viết bằng bút mực đỏ, bút chì). Kiểm tra tài liệu, báo cho cán bộ thư viện tình trạng tài liệu (bị rách, bẩn) trước khi ra khỏi phòng mượn.

   Điều 10. Chính sách mượn tài liệu:

 

 

Stt

Đối tượng mượn

Số lượng (q)

Địa chỉ áp dụng

Thời hạn mượn

Ghi chú

1

Sinh viên hệ cao đẳng, đại học

6

Hồ sơ mượn

Không quá một học kỳ

 

2

Học sinh trung cấp

4

Hồ sơ mượn

Không quá một học kỳ

 

3

Cán bộ, giảng viên

10

Hồ sơ mượn

Không giới hạn

 

4- Quy định tại phòng khai thác tài liệu số

   Điều 11. Bạn đọc để tư trang và tài liệu cá nhân tại tủ gửi đồ, tự bảo quản tiền và tài sản. Dùng xong tủ phải khóa tủ trước khi trả chìa khóa.

   Điều 12. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Nếu có nhu cầu mượn tài liệu về, bạn đọc làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.

   Điều 13. Bạn đọc tự mang máy tính cá nhân để khai thác thông tin phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu khoa học và giải trí thông qua website: thuvien.viu.edu.vn

   Điều 14. Thực hiện nếp sống văn minh: không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời chỗ ngồi, không viết, vẽ, gạch, xóa lên bàn ghế…

 5- Những quy định về bảo quản tài liệu, tài sản, khen thưởng, kỷ luật

   Điều 15. Hết hời hạn mượn, nếu muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm bị phạt tiền theo quy định hiện hành.

   Điều 16. Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang tài liệu; không sao chụp trái phép tài liệu. Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

   Điều 17. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của thư viện.

   Điều 18. Khi người học ra trường, thôi học, ngừng học và khi cán bộ nghỉ hoặc chuyển công tác phải trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có).

   Điều 19. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ phải chịu xử lý theo Quy định về xử lý vi phạm nội quy thư viện của Trung tâm với các hình thức sau: Nhắc nhở, cảnh cáo; Đình chỉ quyền sử dụng thư viện; Bồi thường thiệt hại; Thông báo về cơ sở quản lý, đào tạo; Đề nghị truy tố trước pháp luật.         

   Điều 20. Khen thưởng bạn đọc có số lần mượn tài liệu hoặc số lần đến sử dụng thư viện nhiều nhất trong mỗi năm học và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Nội quy của Thư viện.

   Điều 21 Thư viện sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc tại các địa chỉ sau:

                                                                                            

                                                                                  Hà Nội, ngày 10  tháng 05 năm 2016

                                                                                                Phó phòng phụ trách

                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                    Nguyễn Anh Tuấn