NỘI QUY THƯ VIỆN

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NỘI QUY THƯ VIỆN

I - Những quy định chung

   Điều 1. Toàn thể người học (học sinh, sinh viên) và cán bộ, giảng viên của nhà trường đều được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

   Điều 2. Bạn đọc tìm hiểu các nội dung hướng dẫn sử dụng thư viện tại Website: http://thuvien.viu.edu.vn hoặc nhờ cán bộ thư viện trợ giúp.

   Điều 3. Xuất trình thẻ tại quầy thủ thư khi có nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của thư viện.

   Điều 4. Không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác. Chủ thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người khác sử dụng thẻ của mình để mượn tài liệu của thư viện.

   Điều 5. Thực hiện nếp sống văn minh: không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời chỗ ngồi, không viết, vẽ, gạch, xóa lên bàn ghế…

   Điều 6. Trang phục nghiêm túc; giữ gìn vệ sinh, tuyệt đối không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực thư viện.

   Điều 7. Bạn đọc để tư trang và tài liệu cá nhân tại tủ gửi đồ, tự bảo quản tiền và tài sản. Dùng xong tủ phải khóa tủ trước khi trả chìa khóa.

   Điều 8. Bạn đọc phải có ý thức bảo vệ tài sản và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn điện cho nhà trường.

 II - Quy định đọc tài liệu

   Điều 9. Không tráo đổi vị trí tài liệu; được lấy không quá 03 cuốn tài liệu cho 1 lần sử dụng. Đọc xong, để tài liệu vào nơi quy định.

   Điều 10. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Nếu có nhu cầu mượn tài liệu về, bạn đọc làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.

III - Quy định mượn tài liệu

   Điều 11.  Bạn đọc tự vào kho chọn tài liệu, làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư. Kiểm tra tài liệu, báo cho cán bộ thư viện tình trạng tài liệu (bị rách, bẩn) trước khi ra khỏi phòng mượn.

   Điều 12. Chính sách mượn tài liệu:

 

Stt

Đối tượng mượn

Số lượng (q)

Địa chỉ áp dụng

Thời hạn mượn

Ghi chú

1

Sinh viên hệ cao đẳng, đại học

6

Hồ sơ mượn

Không quá một học kỳ

 

2

Học sinh trung cấp

4

Hồ sơ mượn

Không quá một học kỳ

 

3

Cán bộ, giảng viên

10

Hồ sơ mượn

Không giới hạn

 

IV - Quy định khai thác tài liệu số

   Điều 13. Bạn đọc tự trang bị laptop để tra cứu và khai thác tài liệu điện tử của thư viện theo đường link: : http://thuvien.viu.edu.vn

   Điều 14. Bạn đọc có nhu cầu download tài liệu điện tử phải trả mức phí theo quy định của thư viện.

   Điều 15. Bạn đọc chỉ được truy cập vào hệ thống phần mềm của thư viện, phục vụ mục đích tra cứu và khai thác tài liệu.

 V - Những quy định về bảo quản tài liệu, tài sản, khen thưởng, kỷ luật

   Điều 16. Hết hời hạn mượn, nếu muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm bị phạt tiền theo quy định hiện hành.

   Điều 17. Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không làm trầy xước, rách, nát, tem và trip dán trên mỗi tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang tài liệu; không sao chụp trái phép tài liệu. Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

   Điều 18. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của thư viện.

   Điều 19. Khi người học ra trường, thôi học, ngừng học và khi cán bộ nghỉ hoặc chuyển công tác phải trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có).

   Điều 20. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ phải chịu xử lý theo Quy định về xử lý vi phạm nội quy thư viện của Trung tâm với các hình thức sau: Nhắc nhở, cảnh cáo; Đình chỉ quyền sử dụng thư viện; Bồi thường thiệt hại; Đề nghị truy tố trước pháp luật.         

   Điều 21. Khen thưởng bạn đọc có số lần mượn tài liệu hoặc số lần đến sử dụng thư viện nhiều nhất trong mỗi năm học và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Nội quy của Thư viện.

   Điều 22. Thư viện sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc tại địa chỉ sau: thuvienvh2017@gmail.com

                                                                                            

                                                                                  Hà Nội, ngày 10  tháng 05 năm 2017

                                                                                              Trưởng TT TT- TV

                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                Nguyễn Anh Tuấn

           

 

 PHỤ LỤC

 

Stt

Nội dung phạt

Mức phạt

Ghi chú

01

Làm rách, bẩn, viết vào tài liệu

Từ 10.000 đồng đến bồi hoàn 100% theo giá bìa

Tùy vào mức độ vi phạm mà mức phạt được áp dụng tối thiểu là 10.000 đồng và tối đa là 100% theo giá bìa

02

Làm ướt, ẩm, mốc tài liệu

Từ 10.000 đồng đến bồi hoàn 100% theo giá bìa

Tùy vào mức độ vi phạm mà mức phạt được áp dụng tối thiểu là 10.000 đồng và tối đa là 100% theo giá bìa

03

Làm mất tài liệu

Gấp đôi giá bìa

Ngoài việc bồi hoàn gấp đôi giá bìa, bạn đọc phải bồi hoàn thêm mức phạt áp dụng cho tem mã vạch, tem nhãn gáy và trip an ninh

04

Làm rách, mất tem mã vạch

50.000 đồng/ 1 tem

 

05

Làm rách, mất tem nhãn gáy

50.000 đồng/ 1 tem

 

06

Làm rách, mất trip an ninh

200.000 đồng/ 1 trip

 

 

 

  

Giám hiệu duyệt

Trưởng TT TT- TV

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn