Dòng Nội dung
1
Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp / Nguyễn Hữu Khải
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
287tr. ; 24cm.


Đầu mục:96 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện / Huỳnh Đức Hoàn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2017
258tr. ; 24cm.


Đầu mục:4

3
Nhà máy điện / Ngô Đức Minh, Vũ Văn Thắng, Nguyễn Đức Tường
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
171tr. ; 27cm.


Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Nhà máy điện và trạm biến áp / Khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2022
143 tr. ; cm.
Khoa Điện - Điện tử

Tài liệu số:1

5
Nhà máy điện và trạm biến áp / Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật
275 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1