Dòng Nội dung
1
Điều khiển logic lập trình PLC / :. Tăng Văn Mùi biên dịch; Nguyễn Tiến Dũng hiệu đính , /
Hà Nội : Thống kê, 2006
247tr. ; 21cm.


Đầu mục:34 (Lượt lưu thông:33) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Điều khiển PLC / Nguyễn Trọng Doanh
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2013
332 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC / Trần Thế San biên dịch; Nguyễn Ngọc Phương hiệu đính
Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng, 2005
230tr. ; 21cm.


Đầu mục:34 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
5
Tự động hóa Simatic S7 - 1500 với TIA Portal / Trần Văn Hiếu
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
670 tr. ; cm.


Tài liệu số:1