Dòng Nội dung
1
Bảy bước đệm dẫn đến thành công / Nguyễn Duy Nguyên

74 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

2
7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ / Steven S. Little; Phương Thảo, Thanh Hương: dịch
Lao động - Xã hội, 2011
tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
8 bước dẫn đến thành công : 8 bước dẫn đến thành công của các nhà doanh nghiệp / Hoàng Mai Việt, Minh Đức
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2005
278tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Ai che lưng cho bạn / Keith Ferrazzi; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
Hà Nội : Nxb. Trẻ, 2010
421tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5