Dòng Nội dung
1
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh. Quang Minh Tập 1 /
Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2006
254tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh. Quang Minh Tập 2 /
Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2006
254tr. ; 21cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
2000 câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng = Practical English conversation sentences / Phạm Cao Hoàn, Nhất Phương
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2007
287tr. ; 19 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
360 động từ bất quy tắc và cách dùng các từ trong tiếng Anh / Trần Minh Đức
Hà Nội : Trẻ, 2009
76tr. ; 20cm.


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
A University grammar of English / Randolph Quirk, Sidney Greenbaum
Hong Kong : Longman group, 1987
484tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)