Dòng Nội dung
1
50 quy tắc vàng không bị thao túng / Patrice Ras: Hoàng Thanh Thủy dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. ; 17cm.


Đầu mục:4

2
50 quy tắc vàng không nóng giận / Sophie Dominique Rougier: Nguyễn Thế Công dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
93tr. ; 17cm.


Đầu mục:4

3
50 quy tắc vàng không stress / Helen Monnet: Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
87tr. ; 17cm.


Đầu mục:4

4
50 quy tắc vàng làm chủ cảm xúc / Jean Yves Arrive: Hoàng Thanh Thủy dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
92tr. ; 17cm.


Đầu mục:4

5
50 quy tắc vàng suy nghĩ tích cực / Latifa Gallo Hoàng Anh dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
93tr. ; 17cm.


Đầu mục:4