Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình tâm lý du lịch / Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Trịnh Xuân Dũng, Nguyễn Vũ Hà
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2004
287tr. ; 21cm.
Trường cao đẳng du lịch Hà Nội

Đầu mục:121 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình tâm lý du lịch / Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Trịnh Xuân Dũng, Nguyễn Vũ Hà
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2004
287tr. ; 21cm.
Trường cao đẳng du lịch Hà Nội

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch / Sở giáo dục và đào tạo Hà Nộii;Trần Thị Thu Hà
Hà Nội : Hà Nội, 2007
109tr. ; 24cm.
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình tâm lý khách du lịch / Tổng cục Du lịch; Hồ Lý Long
Hà Nội : Lao động - xã hội, 2008
271tr. ; 21cm.
Tổng cụ Du lịch

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)