Dòng Nội dung
1
Bài tập lý thuyết thống kê và phân tích dự báo / Chu Văn Tuấn, Phạm Thị Kim Vân
Hà Nội : Tài chính, 2008
247tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập thống kê / Đặng Hùng Thắng
Hà Nội : Giáo dục, 2017
191tr. ; 20cm.


Đầu mục:4

3
Giáo trình nguyên lý thống kê / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
Hà Nội : Lao động, 2008
121tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:56 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình nguyên lý thống kê / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
Hà Nội : Lao động, 2008
121tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình nguyên lý thống kê / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Nguyễn Thị Kim Chung
Hà Nội : Lao động, 2008
121tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:169 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)