Dòng Nội dung
1
Bài tập Cung cấp điện / Trần Quang Khánh
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
496 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Bài tập tính ngắn mạch trong hệ thống điện / Ngô Minh Khoa
Hà Nội : Xây dựng, 2018
158 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

3
Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện / Nguyễn Hoàng Việt
Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2011, 2012
401 tr., 518 tr. ; 24 cm, 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Cung cấp điện / Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
792tr. ; 27cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm 13 chương chia làm 2 phần: Phần 1: Chương 1 và 2: Nêu khái quát về hệ thống cung cấp điện và những phương pháp tính toán. Chương 3: Các phương pháp xác định phụ tải tinh toán Chương 4: Nội dung chọn phương án cung cấp điện Chương 5: Trình bày cách chon vị trí, số lượng và công suất của trạm Chương 6: Nội dung tính toán về điện Phần 2: Chương 7: Tính toán ngắn mạnh trong hệ thống cung cấp điện. Chương 8: Lựa chọn các phần tử trong hệ thống cung cấp điện. Chương 9: Bảo vệ Rơle và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện. Chương 10: Nối đất và chống sét. Chương 11: Nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống cung cấp điện. Chương 12: Tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suất . Chương 13: Kỹ thuật chiếu sáng.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cung cấp điện / Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
792tr. ; 27cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm 13 chương chia làm 2 phần: Phần 1: Chương 1 và 2: Nêu khái quát về hệ thống cung cấp điện và những phương pháp tính toán. Chương 3: Các phương pháp xác định phụ tải tinh toán Chương 4: Nội dung chọn phương án cung cấp điện Chương 5: Trình bày cách chon vị trí, số lượng và công suất của trạm Chương 6: Nội dung tính toán về điện Phần 2: Chương 7: Tính toán ngắn mạnh trong hệ thống cung cấp điện. Chương 8: Lựa chọn các phần tử trong hệ thống cung cấp điện. Chương 9: Bảo vệ Rơle và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện. Chương 10: Nối đất và chống sét. Chương 11: Nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống cung cấp điện. Chương 12: Tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suất . Chương 13: Kỹ thuật chiếu sáng.
Đầu mục:61 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:1)