Dòng Nội dung
1
110 mạch ứng dụng OP - AMP / R. M. Marsson; Ngô Đức Hoàng dịch
Hà Nội : Cơ sở thực nghiệm kỹ thuật Thông Tấn xã Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tin học Datasa, 1990
64 tr. : Minh họa ; 21 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Bài giảng cơ sở kỹ thuật chuyển mạch / Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà
Hà Nội : Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, 2009
133 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

3
Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 1: Mạch điện cơ bản. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
280 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Bài tập Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 2: Mạch điện chức năng. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
267 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Bài tập lý thuyết mạch / Đỗ Huy Giác và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
215 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:1)