Dòng Nội dung
1
Bài giảng Matlab / Võ Trường Sơn
Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
28 tr. ; cm.


Tài liệu số:1
2
Cơ sở matlab và ứng dụng / Phạm Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Hương Lan
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
250tr. ; 24cm.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Lập trình Matlab và ứng dụng : Dùng cho sinh viên khối khoa học và kỹ thuật / Nguyễn Hoàng Hải, Nguyến Việt Anh
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
371 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:46 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Nguyễn Thương Ngô Tập 1, Hệ tuyến tính /
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
342tr. ; 24cm.


Đầu mục:33 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Nguyễn Thương Ngô Tập 2, Hệ Xung số /
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
200tr. ; 24cm.


Đầu mục:33 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)