Dòng Nội dung
1
50 quy tắc vàng kiểm soát xung đột / Latifa Gallo: Trần Thị Khánh Vân dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
92tr. ; 17cm.


Đầu mục:4

2
50 quy tắc vàng suy nghĩ tích cực / Latifa Gallo Hoàng Anh dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
93tr. ; 17cm.


Đầu mục:4

3
50 quy tắc vàng trí tuệ cảm xúc / Latifa Gallo Nguyễn Thị Minh Hiền dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
92tr. ; 17cm.


Đầu mục:4