Dòng Nội dung
1
Điều khiển điện - Khí nén / Nguyễn Duy Huấn
Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
117 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

2
Điều khiển tối ưu thích nghi / Nguyễn Duy Huấn
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
107 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

3
Lý thuyết điều khiển tự động 1 / Nguyễn Duy Huấn
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2019
133 tr. ; cm.


Tài liệu số:1