Dòng Nội dung
1
Kỹ thuật điện cao áp / Trịnh Cường Thanh
Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2023
200 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

2
Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện / Trịnh Cường Thanh
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
161 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

3
Vận hành hệ thống điện / Trịnh Cường Thanh
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2022
159 tr. ; cm.


Tài liệu số:1