DDC 519 Đ182Th
Tác giả CN Đặng, Hùng Thắng
Nhan đề Thống kê và ứng dụng / Đặng Hùng Thắng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 275tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Bài toán
Từ khóa tự do Lí thuyết xác suất
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238947-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119798
0022
0042E7011D9-6957-4B25-9A24-94AE6327390F
005202209281623
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c55.000
039|y20220928162325|zhuentm
082 |a519|bĐ182Th
100 |aĐặng, Hùng Thắng
245 |aThống kê và ứng dụng / |cĐặng Hùng Thắng
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2020
300 |a275tr. ; |c20cm.
653 |aThống kê
653 |aBài toán
653 |aLí thuyết xác suất
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238947-50
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/thongkevaungdungdanghungthang2020thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238947 TVTT_Kho sách T9 519 Đ182Th Sách tham khảo 1
2 10238948 TVTT_Kho sách T9 519 Đ182Th Sách tham khảo 2
3 10238949 TVTT_Kho sách T9 519 Đ182Th Sách tham khảo 3
4 10238950 TVTT_Kho sách T9 519 Đ182Th Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment