DDC 629.381 N5764Ph
Tác giả CN Nguyễn, Doãn Phước
Nhan đề Lý thuyết điều khiển nâng cao / Nguyễn Doãn Phước
Lần xuất bản In lần thứ ba, có sửa đổi và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 500tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Lý thuyết điều khiển
Từ khóa tự do Điều khiển tối ưu
Từ khóa tự do Điều khiển thích nghi
Từ khóa tự do Điều khiển bền vững
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10239039
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119823
0022
00473F82E2C-6D78-44D2-8B92-E046A92D29AF
005202210051502
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c79.000
039|a20221005150221|bhuentm|y20221005085609|zhuentm
082 |a629.381|bN5764Ph
100 |aNguyễn, Doãn Phước
245 |aLý thuyết điều khiển nâng cao / |cNguyễn Doãn Phước
250 |aIn lần thứ ba, có sửa đổi và bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2009
300 |a500tr. ; |c24cm.
653 |aLý thuyết điều khiển
653 |aĐiều khiển tối ưu
653 |aĐiều khiển thích nghi
653|aĐiều khiển bền vững
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10239039
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/lythuyetdieukhiennangcaonguyendoanphuoc2009thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10239039 TVTT_Kho sách T9 629.381 N5764Ph Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment