• Sách tham khảo
  • 370.9597 GI-108D
    Giáo dục - khoa cử và quan chế ở Việt Nam thời phong kiến, thời Pháp thuộc :
DDC 370.9597 GI-108D
Tác giả CN Nguyễn Công Lý
Nhan đề Giáo dục - khoa cử và quan chế ở Việt Nam thời phong kiến, thời Pháp thuộc : Chuyên khảo / Nguyễn Công Lý
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả vật lý 351 tr. : Bảng, ảnh màu ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nét điển hình trong chế độ giáo dục - khoa cử, cách tổ chức nhà nước và hệ thống quan chế ở Việt Nam thời kì phong kiến và thời kì Pháp thuộc
Từ khóa tự do Quan chức
Từ khóa tự do Thi cử
Từ khóa tự do Giáo dục
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119949
0022
004CB786C50-32B8-4DAF-965D-5472EF96ED3E
005202311011515
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20231101151601|blinhntu|y20231101150055|zlinhntu
082 |a370.9597|bGI-108D
100 |aNguyễn Công Lý
245 |aGiáo dục - khoa cử và quan chế ở Việt Nam thời phong kiến, thời Pháp thuộc : |bChuyên khảo / |cNguyễn Công Lý
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2011
300 |a351 tr. : |bBảng, ảnh màu ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nét điển hình trong chế độ giáo dục - khoa cử, cách tổ chức nhà nước và hệ thống quan chế ở Việt Nam thời kì phong kiến và thời kì Pháp thuộc
653 |aQuan chức
653 |aThi cử
653 |aGiáo dục
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bschuyenkhao/giaoducthicu_nguyencongly_2011_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment