DDC 629.89
Tác giả TT Khoa Điện - Điện tử
Nhan đề Lập trình PLC S7 - 1200 / Khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 169 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Mạch điện tử
Từ khóa tự do PLC 1200
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119996
0024
004EF69A5F5-DB3C-4A6C-A046-3A36379D5C2B
005202312051047
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231205104740|zlinhntu
082 |a629.89
110 |aKhoa Điện - Điện tử|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aLập trình PLC S7 - 1200 / |cKhoa Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bĐại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a169 tr. ; |ccm.
653 |aMạch điện tử
653 |aPLC 1200
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/lập trình plc s7-1200_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment