DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Duy Huấn
Nhan đề Lý thuyết điều khiển tự động 1 / Nguyễn Duy Huấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2019
Mô tả vật lý 133 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Điều khiển tự động
Từ khóa tự do Tự động điện
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119997
0024
0046B45A2EF-BB26-440D-BC21-2301AF199879
005202312051437
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20231205143754|zlinhntu
082 |a621.3
100 |aNguyễn Duy Huấn
245 |aLý thuyết điều khiển tự động 1 / |cNguyễn Duy Huấn
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2019
300 |a133 tr. ; |ccm.
653 |aĐiều khiển tự động
653 |aTự động điện
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/lý thuyết đktđ 1_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment